Panie,

Los naszego kraju jest bardzo trudny
a cierpienie  chrześcijan jest ogromne i nas przeraża,

Dlatego prosimy Cię Panie
weź nasze życie pod swoją opiekę, daj nam cierpliwość i odwagę

aby nadal świadczyć  o naszych chrześcijańskich wartościach
z ufnością i nadzieją.

Panie, pokój jest podstawą każdego życia;
udziel nam pokoju i stabilności

abyśmy mogli żyć razem bez strachu i lęku,
z godnością i radością,

Chwała Tobie na zawsze.

† Louis Raphael I Sako

Pomoc Kościołowi w Potrzebie | ul. Wiertnicza 142, 02- 952 Warszawa, Tel./Fax: +48 22 845 17 09 | ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759